Herinneringen aan de MMS 't Kopje

Heeft u nog leuke herinneringen, anekdotes of andere wetenswaardigheden over uw vroegere tijd op de MMS 't Kopje? U kunt ze sturen naar webmaster@aelbertsberg.nl en wij plaatsen ze hier.

Herinneringen van Dita van Rhijn-de Borst, leerling MMS 't Kopje 1943-1948

De MMS was op de Koepellaan en in 1943 ging Dita van de BSV naar de 1e klas van 't Kopje. In de hongerwinter heeft Dita minimaal les gehad, onder andere omdat de schoolgebouwen door de Duitsers ingepikt werden en de bewoners van Bloemendaal waren geëvacueerd. Aan ouders die een groot huis hadden werd gevraagd of daar les gegeven kon worden. Als leerling kreeg je een briefkaartje in de bus waarop aangegeven werd waar de les was (vaak in huizen in Overveen en Aerdenhout). Soms was dat maar vier uur les per week...

Klik hier om de gehele inzending te lezen.

Een pagina uit de unieke terugblik van mevrouw M.J. (Rietje) Heintjes Smit

Terugblik op reünie 't Kopje 100 jaar!

Op 7 september 2006 schreef mevrouw M.J. (Rietje) Heintjes Smit de volgende terugblik op de geslaagde reünie van de Kopje-dames.

Zittend in de tuin kan ik alle fijne momenten van de afgelopen zondag nog eens laten passeren. Het begon natuurlijk met de smaakvolle, heel apart uitgevoerde uitnodiging!

Klik hier om de gehele brief te lezen.

Eeuwfeest 't Kopje een groot succes

Uiteindelijk was het dan zover, 2 september 2006, de dag waarop veel oud-leerlingen uit heel het land en ook ver daarbuiten zich verheugd hadden.

Het weer was goed, de klanken van het draaiorgel en later het combo vrolijk, de hereniging met veel dierbare oude bekenden van vroeger soms ontroerend, het ritje met de paardentram naar de Koepellaan uniek, de high tea zoals een high tea moet zijn en een voortreffelijke barbeque die in z'n geheel op ging. Zo ook de wijn; er waren nog maar enkele dozen met jubileumflessen over! Speciale dank aan Annelies en natuurlijk ook Jola, Joke en Marianne voor deze perfecte dag!

In ons fotoarchief vindt u een uitgebreide collectie foto's van de reünie. U kunt de deelnemerslijst vinden door hier te klikken.

Herinneringen van Mies Bouwman aan 't Kopje: 1945, '46, '47

Op verzoek van onze archivaris Guido van Rijn stelde een van de beroemdste oud-leerlingen van 't Kopje, mevrouw Mies Bouwman-Timp, vorig jaar haar herinneringen op schrift. Hier volgt een letterlijke transcriptie van de op een na ouderwetste typemachine-getikte herinnering.

Geen school maar een warm mooi huis ergens in Bloemendaal, ik zocht er nog niet zo lang geleden naar maar kon het niet vinden. Stein heette de directrice, mevrouw Stein, een tengere lieve dame, ik was zeer op haar gesteld. Maar geen memorabel moment met haar, alleen een herinnering aan grijze haren, zachte stem en vriendelijke ogen.

Terugdenkend zie ik ook opeens Juffrouw de Vries van Duits en Juffrouw Smit van ik weet niet meer, ze waren onafscheidelijk: in de pauze samen en na schooltijd wachtend op elkaar. Wij vonden dat gek en klef, wij hadden nog nooit van lesbo's gehoord.

En dan was er mevrouw van den Berg. Was ze op 't Kopje? Of op Sancta Maria in Haarlem waar ik het probeerde na een mislukking op de Mulo wat even een goede keuze leek toen ons gezin in 1943 uit het Brabantse Best moest vertrekken vanwege een staking bij Bata waarvan mijn vader directeur was. In die tijd zat ik op Regina Coeli in Vught, een kostschool, MMS. En ik deed het goed in de 1e en een stuk van de 2e. Frans onderwijs was het, daarvan is later weinig gebleken.

Ja, Mevrouw van den Berg, ze was van geschiedenis en ik hing aan haar lippen. Onzichtbare lijnen trok ze van toen naar nu en prikkelde ons kritisch vermogen met open vragen. En steeds herhaalde ze die ene zin die mij zo dierbaar is en die ik niet ben vergeten: "Kijk, denk, en leer."

Voor mijn eindexamen geschiedenis kreeg ik een 10, een 10 voor Mevrouw van den Berg. De Kopjestijd: heerlijk, probleemloos, onvergetelijk.

's Morgens fietste ik op m'n oude fiets van huis, ontmoette na het station Heemstede de groep van het Kennemer met hun trommelremmen. Werd bij storm door hen voorgetrokken en zag ze in Overveen rechts afslaan: ik moet alleen door. Zij van het Kennemer waren mijn vriendinnen met wie ik naar mijn eerste feesten ging, van wie ik kleren leende, bij wie ik logeerde. Van klasgenoten van 't Kopje herinner ik me er niet een. Sorry.

Tot slot nog een verzoek om hulp. In het archief van het Kennemer Lyceum liggen de leerlingenkaarten met de cijfers en de overige gegevens van alle oud-leerlingen van het Kennemer Lyceum en het Jac. P. Thijsse Lyceum. De leerlingenkaarten van de MMS 't Kopje ontbreken echter. Waar zijn deze in hemelsnaam gebleven? Het is onze grootste wens om ze ooit terug te vinden. Wie kan ons op het juiste spoor zetten?

Reünie MMS 't Kopje 14 september 2002

Op initiatief van bestuurslid Annelies Bierenbroodspot vond op zaterdag 14 september de reünie van de MMS 't Kopje in het oude zo herkenbare vierkante gebouw aan de rand van het sportveld plaats.

Ruim 100 Kopje-meisjes kwamen uit alle delen van het land en zelfs uit Spanje, Zwitserland en Canada. Het Kopje was omgebouwd tot een sfeervol theehuis annex restaurant, waar iedereen zich meteen thuis voelde. De sfeer was ronduit gezellig! Men herkende elkaar snel en de verschillende jaren doken bij elkaar. Gelukkig vormden degenen die weinig bekenden tegenkwamen ook eigen clubjes. De oudere dames, van wie de oudsten de tachtig ruim gepasseerd waren, zaten met thee en taart binnen te kletsen, terwijl een fotograaf alles op de gevoelige plaat vereeuwigde.


Groepsfoto van de reünie

Het weer had ietwat stralender gekund, maar toch genoten de meeste buiten van de high tea, de borrel en het Italiaanse buffet. Ook van de muziek van het MWP4-kwartet bestond uit oud-leerlingen van het Kennemer Lyceum: Jon Funke Küpper, Gijs Bierenbroodspot, Fran Schreuder en Dick Barten.

Ook smulde iedereen van de tentoonstelling die docent Engels en archivaris Guido van Rijn had samengesteld uit allerlei gedateerd fotomateriaal uit de archieven van de school. Foto's van keurige meisjes met hoedjes en manteltjes uit de dertiger jaren van de vorige eeuw die zich bogen over menukaartjes tot meisjes met lange haren, uilebrilletjes en brommers uit 1972. Hulde voor Guido!

De burgemeester van Bloemendaal, mevrouw L.A. Snoeck-Schuller, kwam op bezoek en werd meteen in het gezelschap opgenomen. Tijdens haar speech gaf zij aan dat dit soort bijzondere gelegenheden haar steeds weer in staat stellen bij te leren over de bijzondere historie van de gemeente Bloemendaal. In de tot intiem restaurant omgebouwde lokalen werd de overvloedige, heerlijke Italiaanse maaltijd genuttigd en pas laat in de avond vertrok iedereen enthousiast met de boodschap dat dit soort bijeenkomsten "vaker georganiseerd" zouden moeten worden. Conclusie: gewoon ontzettend leuk, lekker, warm en gezellig. Kortom, een groot succes.

Graag willen wij iedereen die zich heeft ingezet om van deze reünie geslaagde dag te maken, zowel het bruisende organisatieteam als ook de verschillende sponsoren, nogmaals hartelijk bedanken!

U kunt de lijst van deelnemers aan de reünie vinden door hier te klikken. Helaas zijn enkelen van hen inmiddels overleden.

Reünielied voor en van de "Meisjes van het Kopje"

Kent gij dat huis in Hollands duin
In Kenhems oud gebied,
Kent gij in 't bosch van Bloemendaal
De school van 't Kopje niet?
Stemt allen, meisjes van het Kopje
Dan in met onzen zang,
Dit lied, vol liefde voor het Kopje,
Het Kopje leve lang!

Daar zij geen vrouw als Neerlands vrouw
Ontwikkeld en beschaafd,
Geen met zoo'n juist gevoel voor recht,
Zoo'n ruimen blik begaafd!
Zoo onze gaven dan verschillen,
Laat elk naar haar verstand.
Het hart en ziel het goede willen,
Zoo hier als naderhand!
Zoo hier op school, zoo hier op school,
Zoo hier op school als naderhand.

Kende gij het huis op Hollands duin
In Kenhems oud gebied,
Kende gij in 't bosch van Bloemendaal
De school van 't Kopje niet?
Stemt allen, meisjes van 't Kopje,
Nu in met 't grote plan.
Een reunie van 't oude Kopje
Wat zegt gij daar wel van?
Ja zegt het voort, ja zegt het voort!
Zodat een ieder er van hoort!

Programmaboekje "Androcles en de Leeuw"

We ontvingen van Irene Bunnik-van Loon dit unieke document. Het is het programmaboekje van het toneelstuk "Androcles en de Leeuw" dat in 1966 opgevoerd werd door leerlingen van de MMS 't Kopje en het Kennemer Lyceum.

Herinneringen aan 't Kopje

Het wapen en het motto

Onze archivaris Guido van Rijn gaf ons een overzicht dat destijds van de ontstaansgeschiedenis van de Meisjesschool werd gemaakt. Lees hier het complete verhaal in chronologische volgorde.

Daarnaast legde Annelies Bierenbroodspot de hand op een memorabel tijdsdocument waarin de ontwikkeling van de leerlingen in 1917 werd getoetst. Voorwaar een tijdsbeeld: de ontwikkelingsvragen.

Ten slotte vindt u in ons fotoarchief enkele unieke foto's die Annelies verzameld heeft.